Home Uslugi Expatriate Coaching

Expatriate Coaching

Difficult business

Przebywasz za granicą już od jakiegoś czasu, ale wciąż nie czujesz się jak u siebie? Przed przyjazdem myślałaś/eś, że nie będziesz mieć problemu z dostosowaniem się do nowej kultury i środowiska, ale wciąż napotykasz jakieś problemy, które Cię męczą. Przyjeżdżając do innego kraju myślałeś o sobie, jako o kosmopolicie, który/a bez kłopotu odnajdzie się w środowisku międzynarodowym, ale po jakimś czasie uświadomiłaś/eś sobie, że jednak nie jest tak jak miało być. Może tęsknisz za rodziną, przyjaciółmi i nie wiesz jak to pogodzić z czasem spędzanym za granicą?

Chcesz odnaleźć równowagę życiową żyjąc zagranicą?

Czy wiesz, że mieszkając i pracując zagranicą przechodzisz przez proces akulturacji? Stres a nawet szok są powszechne dla tego procesu. Dla osób emigrujących na dłuższy czas bardzo ważna jest znajomość języka danego kraju wraz z rozumieniem komunikacji pozawerbalnej. Ponadto powodzenie procesu zależy od stopnia otwarcia się na, oraz tolerancji dla, niejednoznaczności.

Coaching dla emigrantów pozwoli Ci zrozumieć proces akulturacji, czyli kulturowe i psychologiczne zmiany, które wynikają ze spotkania odmiennych kultur. I to niekoniecznie bardzo od siebie odległych geograficznie. Dookreślisz problem oraz rozwiniesz świeże i z dystansu spojrzenie na swoją sytuację. Coaching wesprze Cię w znalezieniu odpowiednich dla Ciebie rozwiązań i przezwyciężeniu niekomfortowej sytuacji!

Znów osiągniesz równowagę życiową!

DLA FIRM

Coaching skierowany do zespołów wielokulturowych (dla pracowników pochodzących z różnych państw lub organizacji reprezentujących odmienne kultury wewnętrzne) pomaga zrozumieć istniejące różnice i znaleźć najlepszy sposób na pozytywne wykorzystanie różnorodności !

Nieporozumienia wynikające z odmienności kulturowej są częste i mogą prowadzić do wewnętrznych napięć lub nawet konfliktów. Aby im zapobiegać, coaching wspiera menadżerów w rozwinięciu i wdrożeniu najlepszej możliwej strategii rozpoznania oraz wykorzystania istniejących różnic z korzyścią dla całego zespołu i organizacji.