Wartości

  1. Działać z pasją połączoną z wiedzą i doświadczeniem.
  2. Działać z najwyższą uwagą dla potrzeb klienta.
  3. Respektować standardy i kod etyczny International Coach Federation (ICF)
  4. Postępować wg 5 głównych zasad określonych przez Erickson College :
  • szanować integralność osoby,
  • uznając, że osoba ta ma wszystkie zasoby, aby odnieść sukces ,
  • uznając, że każde zachowanie osoby wynika z pozytywnej intencji ,
  • osoba postępuje najlepiej, jak umie w oparciu o posiadaną wiedzę,
  • zmiana jest nieunikniona aby osiągnąć rezultat !