NEURO-FEEDBACK

BIOFEEDBACK EEG (tzw. NEURO-FEEDBACK)

trening dla efektywnego mózgu

 

ZAKRES OFERTY :

TRENINGI przeznaczone dla osób, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji lub gdy powoduje długotrwały stres np. menadżerów,

w celu :

  • poprawy koncentracji i skupienia,
  • poprawy pamięci,
  • zwiększenia odporności na stres i zredukowania poziomu stresu.

dla dzieci, na podstawie diagnozy i wskazania psychologa dziecięcego lub neurologa, w celu wsparcia leczenia:

  • z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD),
  • z nadpobudliwością psycho-ruchową (ADHD).

 

Są to treningi nie-inwazyjne oparte na świadomej samo-regulacji funkcji mózgu.

 

MIEJSCE: Av. de Tervuren 81, Brussels (w Insitute of Neurocognitivism)

PLANOWANIE SESJI: Jak często? To zależy od problemu. Przynajmniej raz w tygodniu a najlepiej 3 – 4 razy na tydzień.

 

Więcej o  NEUROFEEDBACK i treningach:

Mózg reaguje na stany naszego ciała i psychiki. W ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych : alfa, beta, theta i delta (także gamma, które nie są objęte omawianą metodą).

Czynność bioelektryczna mózgu zmienia się nie tylko wraz z naszym stanem fizjologicznym, ale zależy także od naszego wieku oraz różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Zaburzenia regulacji neurofizjologicznej mogą prowadzić do zmian w falach mózgowych, które w rezultacie wywołują zaburzenia funkcji poznawczych, jak na przykład: koncentracji uwagi, zdolności uczenia się, zaburzenia emocji i zachowania na przykład z powodu stresu.

Zależność między stanem naszego ciała a falami mózgowymi została odkryta w latach 60-tych ubiegłego stulecia, i już na początku lat 70-tych dwudziestego wieku Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA zaczęła wykorzystywać specjalną metodę tzw. biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) do treningu kosmonautów. Dzięki szybkiemu postępowi i rozwojowi technologicznemu, metoda ta została udoskonalona i rozpowszechniona.Od ponad 10 lat znana jest również w Europie Zachodniej i Polsce.

Do jej opracowania posłużyło odkrycie, że ludzki mózg jest zdolny wyuczyć się nowego modelu pracy tzn. poprzez ćwiczenia jesteśmy w stanie poprawić zakres naszych fal. Biofeedback EEG, znany również pod nazwą neurofeedback, to rodzaj treningu, dzięki któremu osoba w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby jej mózg pracował wydajniej i szybciej.

Jest to bezinwazyjna metoda treningowa ! Dzięki umieszczonym sensorom, fale mózgowe są odczytywane i przetwarzane na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (animację bądź film). Podczas terapii lub treningu (w zależności od diagnozy) osoba w sposób świadomy, sama kontroluje swoje reakcje a następująca w falach mózgowych poprawa jest natychmiast widoczna na ekranie komputera. Dzięki temu osoba wie na przykład kiedy jest skoncentrowana, a kiedy przestaje się koncentrować (kiedy film zatrzymuje się). Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Amerykańska Akademia Pediatrii uznała w 2013 r. metodę biofeedback EEG jako jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla pacjentów z ADHD oraz ADD.Rekomendacja dotyczy tych form oddziaływania, których skuteczność ma wystarczające potwierdzenie w doniesieniach naukowych i klinicznych. Badania dowiodły, że w przypadku 86% badanych, które odbyły intensywne treningi z neurofeedback odnotowano trwałą poprawę.”

 

1„Neurofeedback” M. Thompson i L. Thompson, wydana przez Biomed Neurotechnologie, 2003; 2. „Poradnik zdrowie” na www.poradnikzdrowie.pl

Home NEURO-FEEDBACK