NEURO-FEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK (called NEURO-FEEDBACK)

Training for the efficient brain

TRAININGEN voor:

=> Iedereen die geconfronteerd is met werkomstandigheden die bijzonder veel concentratie vereisen, die snel en correcte beslissingen moeten nemen of geconfronteerd zijn met langdurige stress-situaties. Zoals managers die verlangen naar:

  • Verbetering in concentratie vermogen en focus capabiliteit
  • Verbetering van de geheugen functie
  • Verbeterde stressbestendigheid en/of lager stress niveaus wensen te bereiken

=> Voor kinderen, die op basis van een diagnose van een pediater-psycholoog of neuroloog, in ondersteuning wensen van hun behandeling in geval van:

  • Aandachtstoornissen (ADD)
  • Hyperactiviteit disorder (ADHD)

De trainingen zijn niet-invasief op basis van zelfregeling van de hersenen functies.

Plaats:  Tervurenlaan 81, Etterbeek, Brussel (Instituut voor Neuroccognitvism)

Planning de sessies:

Hoe vaak? Het hangt van het probleem: ten minste eenmaal per week en bij voorkeur 3 tot zelfs 4 keer per week.

 

Neuro-feedback is een type biofeedback op basis van live weergave van de hersenactiviteit – vaak Elektro-encefalograaf (EEG) genaamd, die toelaat van zelfregeling van de hersenfuncties te bereiken.

De hersenen genereren verschillende types elektromagnetische golven : delta, theta, alpha, beta golven (incluis gamma, weliswaar niet in scope van Neurofeedback). Deze golven worden gemeten met behulp van gespecialiseerde apparatuur. Onze hersenen reageren op de status van ons lichaam en onze geest. De bio-elektrische activiteiten van onze hersenen veranderen, niet alleen met onze fysiologische status, maar ook in functie van onze leeftijd en verschillende externe en interne factoren.

Neurofysiologische disfunctionering leidt tot veranderingen in de golven geproduceerd door onze hersenen, die bijgevolg tot cognitieve disfunctionering kan leiden. Zoals bvb concentratiestoornissen, verminderde leer capabiliteit, emotionele en gedragsstoornissen ten gevolge van bij voorbeeld stress.

De biofeedback methode meet de bio-elektrische golven van onze hersenen en geeft deze weer tijdens de trainingssessies.

De relatie tussen de status van ons lichaam en onze hersengolven werd ontdekt in de jaren 1960 en in de jaren 1970 begon de NASA een speciale training voor astronauten toe te passen, de biofeedback EEG (Elektro-encefalograaf) methode. Dankzij de snelle vooruitgang van de methode en technologische ontwikkeling heeft de methode een wijde verspreiding gekend. Sinds een tiental jaren is het eveneens in West-Europa van toepassing.

De methode is ontwikkeld dankzij de ontdekking dat onze hersenen capabel zijn van een nieuw werkingsmodel aan te leren (plasticiteit). Door middel van oefeningen zijn we in staat van reeks van de golven door onze hersenen geproduceerd te beïnvloeden. Biofeedback EEG, ook neurofeedback genaamd, is een type van training die toelaat om bewust onze hersengolven te beïnvloeden om onze hersenen efficiënter en beter te laten werken.

Het is een niet-invasieve trainingsmethode! Dankzij van sensoren geplaatst op het hoofd worden hersengolven gemeten en omgezet in grafieken op een computerscherm. Gedurende de training gaat de persoon haar reacties op een bewuste manier controleren en tot gevolg een zichtbare verandering tewerkstellen in de hersengolven die onmiddellijk zichtbaar worden op de gemeten hersengolven. Dankzij deze methode kan een persoon te weten te komen wanneer zij/hij geconcentreerd is en wanneer de concentratie overgaat (bvb een geliefkoosde film stopt), zodus kan zij of hij te weten komen hoe de hersen conditie bepalen in functie van de gesteldheid.

 “In 2013 concludeerde de Amerikaanse Academie van Pediaters dat EEG Biofeedback de meest aanbevolen therapie voor patiënten met ADHD en ADD is. Dergelijke aanbeveling is van toepassing voor deze vormen van effecten. De effectiviteit van de methode is voldoende ondersteund met wetenschappelijk en klinisch onderzoek.”

Home NEURO-FEEDBACK